Een terugblik op 2020 – op naar 2021

Het einde van het jaar is altijd een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en de balans op te maken. 2020 was voor velen van ons geen gemakkelijk jaar. Corona heeft zowel persoonlijk als zakelijk leed veroorzaakt. Wij hopen dat iedereen de tijd en ruimte vindt om deze verliezen te verwerken en een plek te geven.

2020 is ook het jaar van nieuwe samenwerkingen geweest. De danssector heeft zich verenigd, eerst als platform en sinds september binnen de Stichting Dansondernemers Nederland. Een unicum en wij zijn jullie dan ook erg dankbaar voor de steun en het vertrouwen dat jullie ons gegeven hebben. Ook in 2021 blijven we samenwerken en zullen we nieuwe samenwerkingen aangaan. Naast de uitdagingen die ons nog te wachten staan ten gevolge van de corona crisis zullen we ook onderwerpen oppakken die een bijdragen leveren aan een beter ondernemersklimaat en een sterkere arbeids Lees meer