Stichting Dansondernemers Nederland

Alliantie Dans Veilig

De Nederlandse danssector kent een rijke verscheidenheid aan dansvormen waaronder de breedtesport, topsport, cultuursector en de podiumkunsten. Dans wordt beoefend binnen alle geledingen van de Nederlandse bevolking. Deze verscheidenheid komt ook weer terug in de verschillende organisaties en branches. Nadat er in de coronatijd veel samenwerking is geweest over de mogelijkheden om de sport open te houden is er gekeken op welke thema’s de samenwerking voortgezet kon worden.

Om vanuit de danssector gezamenlijk te kunnen anticiperen op maatschappelijke thema’s zoals sociale veiligheid wordt er op dit moment gewerkt aan de oprichting van ‘ Alliantie Dans veilig’. Vanuit deze alliantie zal er door de aangesloten partijen samengewerkt worden om – daar waar nodig – tot een gezamenlijke aanpak te komen op (maatschappelijke) thema’s, zonder de eigen identiteit te verliezen.

Kijk op www.dansveilig.nl voor meer informatie over de Alliantie Dans Veilig.

Hulp nodig, neem contact op
Mocht je onverhoopt te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag, dan is het belangrijk om te weten waar je bij onze vertrouwens(contact)personen terecht kan voor een luisterend oor, hulp en advies. Kijk op www.dansondernemers.nl/veiligdansklimaat voor meer informatie.

Donateurs van Dansondernemers Nederland kunnen gratis gebruik maken van onze vertrouwenscontactpersonen door een link naar www.dansondernemers.nl/veiligdansklimaat op de eigen website te plaatsen.

 

Meer informatie over het rapport “Schaduwdansen” van Verinorm.