Stichting Dansondernemers Nederland

Dansscholen en landelijk beleid

Op 3 juni lieten we jullie weten dat het Basisprotocol Dans officieel is vastgesteld, maar dat dit helaas nog niet betekent dat de deuren van onze dansstudio’s weer mogen openen. Dansen valt weliswaar onder cultuur, maar omdat het gaat om binnen bewegen mogen wij, net als de sportsector, nog niet binnen van start. Een grote domper voor de sector en iedereen die van dansen houdt. Gelukkig kun je ter compensatie wel buitenlessen en online lessen aanbieden.

Regionaal beleid in de veiligheidsregio’s 

We zien dat veiligheidsregio’s onvoldoende op de hoogte zijn van het landelijke beleid. Gemeentes besluiten op regionaal niveau dat dansscholen weer open mogen, omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de landelijke wetgeving. Hierdoor geven dansschooleigenaren bij ons aan dat er problemen ontstaan en zich afvragen wat nou wel en niet mag. Sommige dansscholen lopen leeg omdat er 10 kilometer verderop wel lesgegeven mag worden. Anderen zijn na een aantal dagen lesgeven toch weer gesloten omdat de veiligheidsregio in het landelijke beleid las dat het toch nog niet mocht. Zonde van alle inspanningen!

Waar staan de regels voor de danssector?

Site RIVM https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

Site LKCA https://www.lkca.nl/artikel/wat-mag-wel-en-niet-voor-cultuureducatie-en-cultuurparticipatie/

In de plaatselijke Noodverordeningen kun je het regionale beleid vinden. Als het goed is staat ook daar dat dansscholen nog niet open mogen, omdat dit landelijk zo bepaald is.

Bericht van de overheid

De overheid heeft dit in een mail aan Dansondernemers Nederland bevestigt, je kunt hier meelezen:

“Onlangs heeft uw sector een protocol opgesteld (“Basisprotocol danssector”) waarin wordt omschreven hoe uw sector de bedrijfsvoering zodanig inricht dat daarmee aan de geldende maatregelen van de Rijksoverheid en RIVM-gezondheidsadviezen voldaan kan worden door alle stakeholders. Dank daarvoor! Het is goed om te zien dat dit zo voortvarend is opgepakt. Dit protocol draagt bij aan een versterkt vertrouwen van personeel, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden dat uw sector op een veilige en gezonde wijze werkt in een anderhalve-meter samenleving. Ook helpt het de overheid bij het nemen van een besluit over het (gefaseerd) openstellen van sectoren zodra de gezondheidssituatie dit toelaat.

Het hebben van een protocol betekent nog niet dat er toestemming is voor de sector om weer open te gaan. Daarvoor is een besluit van de overheid nodig. Het hebben van een protocol is wel een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om een besluit daarover te kunnen nemen. Dit protocol vormt samen met een doorrekening van externe effecten zoals de druk op de openbare ruimte en het openbaar vervoer belangrijke input voor de afweging over een heropening van uw sector. Dit besluit zal moeten worden afgewacht. Helaas is binnen sporten, waaronder dansen, op dit moment nog niet toegestaan. Ik kan u wel vertellen dat het kabinet heeft besloten om de besluitvorming van een aantal zaken uit de stap van 1 september naar voren te halen. Eind juni vindt besluitvorming plaats over  het opstarten van training voor alle sporten per 1 juli. Dit is ook op uw sport van toepassing. Wedstrijden en competities blijven niet toegestaan tot 1 september.”

We wensen je veel succes met de voorbereidingen voor 1 juli en we duimen dat er snel akkoord gegeven gaat worden.