Een interview met Geny Wuestman

door Froukje van ‘t Hoff

In 2007 ontdekte Geny Wuestman Biodanza en daar was ze meteen verrukt over. Zoveel zelfs dat ze korte tijd later de Biodanza docent opleiding heeft gevolgd. Niet alleen vond ze het heerlijk om te doen: het heeft haar ook veel gebracht. Ze zit nu veel lekkerder in haar vel, is meer in balans, kan beter haar grenzen aangeven en durft zichzelf te laten zien zoals ze werkelijk is. Sinds 2013 geeft ze meerdere keren per week les in Gouda aan vaste groepen. Daarnaast geeft ze gelegenheidsworkshops voor mensen die het zo nu en dan eens recreatief willen doen.

Wat is biodanza?

Biodanza is circa 55 jaar geleden ontwikkeld door Rolando Toro, een Chileense psycholoog en medisch antropoloog. Hij onderzocht langs wetenschappelijke weg wat wel en niet werkt bij mensen om zich goed en gezond te voelen. Ook onderzocht hij welke invloed de verschillende muziekstijlen, dansen, bewegingen en het effect van mededansers daarop uitoefenden. Biodanza werd zo een combinatie van muziek, bewegen, contact en het ervaren in groepsverband.

Biodanza betekent letterlijk ”levensdans” en dat is niet ten onrechte, omdat alle aspecten van het leven in dit danssysteem voorbijkomen. Biodanza is er voor iedereen en je danst je eigen dans. De docent inspireert de dansers met haar uitnodigingen en muziek. Soms dans je alleen, soms in tweetallen of kleine groepjes of met de hele groep. Eén van de uitgangspunten is het biocentrische principe: iedereen mag er zijn.

Wat is nou precies de kracht van biodanza?

De groep, de muziek, de dans en de docent zijn onmisbare krachten van biodanza. Voeg daaraan toe de positieve benadering, de oprechte aandacht, het zijn in vivencia (het hier en nu) en de opbouw van de les, waarbij deelnemers verschillende bewustzijnsniveaus ervaren. Ook de diversiteit in het aanbod van muziek en dansoefeningen werkt krachtig: het zorgt voor integratie (samengaan) van denken, voelen en doen en andere kwaliteiten die ieder in aanleg in zich heeft.  Biodanza heeft vijf ‘lijnen’ die steevast terugkomen: creativiteit, vitaliteit, seksualiteit, affectiviteit en transcendentie. Daarbuiten wordt ook nog eens gebruik gemaakt van onder meer yin en yang (vrouwelijke en mannelijke) dansen en de vier elementen: lucht-, aarde-, vuur- en water(vloeiende)dansen. Bij de ene dans voelt een deelnemer zich meteen in zijn element, terwijl dat bij een andere dans nog als een ontwikkelpunt worden ervaren. En daar kun je dan meteen aan ‘werken’.

Wat gebeurt er in een workshop?

Elke les is verschillend, maar heeft wel een zelfde opbouw. Na het vaste deelrondje, waar iedere les mee begint, wordt tijdens de hele les niet meer gesproken. Dat maakt dat iedereen meer in het lijf komt. De workshop wordt gedaan op blote voeten of op zachte dansschoentjes en begint met een openingscirkel en loopoefeningen om te aarden. Daarna volgen vitale, speelse en ritmische dansen waarmee het sympathisch zenuwstelsel wordt geactiveerd. En dan is het tijd voor het deel met regressie; de oefeningen worden rustiger en het parasympatisch zenuwstelsel neemt het nu over. De les wordt afgerond met een vitale eindkring.

Wat levert biodanza op?

Dat is nauwelijks in een enkele zin te benoemen. Het is zoveel. Het doel van biodanza is dat de deelnemers alles wat ze ervaren en ontwikkelen integreren in hun dagelijkse leven. Daardoor zeggen veel deelnemers dat ze meer in het ‘hier en nu’ zijn gaan leven. Ze leren zichzelf ontdekken, worden meer authentiek, voelen zich vrijer en vitaler, makkelijker in de omgang met anderen. Ook ervaren ze meer levenslust en voelen zich meer in balans, zowel alleen als in gezelschap.

Hoe belangrijk is het groepseffect op de sociale gezondheid?

In Biodanza is de groepsdynamica héél belangrijk. De vaste groep biedt een veilige omgeving waarin iedereen zich op zijn eigen manier kan laten zien. Tijdens de hele les wordt er afwisselend alleen, met een ander, in kleine groepjes of met de hele groep gedanst. Zo kun je eenheid en verbinding met jezelf, de ander, de groep en het leven voelen. De dans zorgt er voor dat er meer begrip en respect voor elkaar ontstaat en het laat ontdekken dat het veilig is om ‘anders’ te mogen zijn. Ieders uniekheid krijgt volop de ruimte. Deelnemers steunen, enthousiasmeren en inspireren elkaar. De groep is ook een setting waarin ieder zijn of haar grenzen mag aangegeven. Door te spiegelen en jezelf open te stellen, voor jezelf en de ander, leer je van elkaar. De uitnodiging is vrijwel continu om af te stemmen op elkaar. Alles gebeurt op respectvolle en positieve wijze. Dat houdt ook in dat je elkaar bedankt na afloop van iedere oefening voor de dans die je samen gedaan hebt.

Zie je met biodanza ook een maatschappelijke rol weggelegd?

Ja, absoluut. Biodanza kan bijvoorbeeld bij pubers of jonge kinderen worden ingezet als opvoedingsmiddel. Pestgedrag kan op die manier doeltreffend worden tegengegaan. In sommige landen wordt biodanza op scholen gegeven.

Als we het dan toch over ‘maatschappelijk’ hebben, een van de uitdagingen waar biodanza nog niet echt goed in geslaagd is, is om het in positieve zin meer onder de aandacht te brengen bij de grote massa. Zoiets als bij yoga en mindfulness.

De aansluiting bij de wetenschap is wel goed op orde. Voor meer wetenschappelijke onderzoek over biodanza zie de bijgaande links en de wetenschappelijke onderzoeken van Rolando Toro en Marcus Stueck. Deze laatste is momenteel bezig om de effecten van Biodanza op het gelukshormoon oxytocine te onderzoeken. De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek worden ieder moment verwacht.

https://vitabiodanza.nl/website/wp-content/uploads/2017/06/Biodanza-wetenschappelijke-studies.pdf

Dans en Leef… biodanza met Geny

Dansondernemers Nederland