Stichting Dansondernemers Nederland

Een terugblik op 2020 – op naar 2021

Het einde van het jaar is altijd een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en de balans op te maken. 2020 was voor velen van ons geen gemakkelijk jaar. Corona heeft zowel persoonlijk als zakelijk leed veroorzaakt. Wij hopen dat iedereen de tijd en ruimte vindt om deze verliezen te verwerken en een plek te geven.

2020 is ook het jaar van nieuwe samenwerkingen geweest. De danssector heeft zich verenigd, eerst als platform en sinds september binnen de Stichting Dansondernemers Nederland. Een unicum en wij zijn jullie dan ook erg dankbaar voor de steun en het vertrouwen dat jullie ons gegeven hebben. Ook in 2021 blijven we samenwerken en zullen we nieuwe samenwerkingen aangaan. Naast de uitdagingen die ons nog te wachten staan ten gevolge van de corona crisis zullen we ook onderwerpen oppakken die een bijdragen leveren aan een beter ondernemersklimaat en een sterkere arbeidsmarktpositie voor dansondernemers en dansprofessionals.

Vooruitblik 2021, met een kleine greep uit de plannen voor het nieuwe jaar

  • In samenwerking met onze kennispartners het LKCA, de Creatieve Coalitie en ZZP Nederland gaan wij ons inzetten voor een betere arbeidsmarktpositie voor de zelfstandige kunstprofessionals: Fair pay (eerlijke lonen en vergoedingen) en Fair share (eerlijk delen in de opbrengsten van producties voor (dans)makers).
  • Via het Platform Ondernemende Sportaanbieders heeft Stichting Dansondernemers een stem in de sportraad. De sportraad is opgericht om het belang van bewegen op de kaart te zetten. Bewegen is voor iedereen belangrijk, zowel voor jong als oud en draagt bij aan een beter welzijn. Dans en bewegen moet nog meer verankerd raken binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en in de maatschappij. Ook hiervoor gaan wij ons verder inzetten in 2021.
  • Ook de BTW kwestie is voor veel dansondernemers een belangrijk onderwerp. In 2021 zal er een breed opgezet onderzoek komen naar het BTW vraagstuk en zullen wij met de desbetreffende ministeries in gesprek gaan om tot een werkbare oplossing te komen voor iedereen in de sector.
  • Het afgelopen jaar hebben veel dansondernemers en dansprofessionals nadeel ondervonden van een foute SBI-code. De danssector is niet de enige sector die met dit probleem te maken heeft gehad. Dansondernemers slaat dan ook de handen ineen met het Platform Ondernemende Sportaanbieders, ZZP Nederland en de Creatieve Coalitie om deze problematiek (nogmaals) onder de aandacht te brengen bij de politiek en tot een werkbare oplossing te komen.

NB: in het eerste kwartaal van 2021 zal de SBI-code losgelaten worden bij de aanvraag voor de TVL. Wij zijn blij en trots dat wij in de lobby hiervoor een bijdrage hebben kunnen en mogen leveren.