Stichting Dansondernemers Nederland

Een vaccinatiebewijs vragen, mag dat?

Afgelopen week werden wij in de media opgeschrikt door het bericht dat een dansschool in Utrecht bedreigd is vanwege zijn besluit om zijn leerlingen om een vaccinatiebewijs te vragen. Meteen bracht dit ook een discussie op gang of dat ook zomaar mag. Is het niet discriminerend om niet gevaccineerde mensen de toegang te ontzeggen? Daar lijkt niet een eenduidig antwoord op te zijn. Het hangt af van de omstandigheden van het geval. Dat maakt het lastig. Er kunnen namelijk allerlei redenen zijn die een dansschoolhouder ertoe laten besluiten om wel om een bewijs te willen vragen. Bijvoorbeeld de (kwetsbare) gezondheid van zichzelf, naaste(n), leerlingen en/ of personeel en medewerkers.

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders heeft bij VNO nagevraagd hoe ondernemers met dit dilemma om kunnen gaan. Volgens de jurist van VNO mag je als sport/ dansschool om een vaccinatiebewijs vragen ter bescherming van personeel en medewerkers mits er ook de mogelijkheid gegeven wordt om in plaats van een vaccinatiebewijs een negatief testbewijs dan wel een herstel bewijs te tonen.

Mocht je overwegen om als inschrijvingsvoorwaarde  te vragen naar een vaccinatie bewijs geef dan dus ook de mogelijkheid om een herstelbewijs dan wel een negatief test bewijs te overleggen. Overweeg ook andere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld ook een oudere versie van het protocol van toepassing verklaren voor jouw danslessen waarin de regelgeving strenger was dan de huidige regelgeving of bepaalde uren alleen open te stellen voor mensen die wel een bewijs kunnen overleggen.

Wij wensen jullie veel wijsheid en moed toe met het komen tot een voor jullie juiste keuze. Indien je tot het besluit komt om wel naar een vaccinatie, test of herstel bewijs te vragen kan het helpen om je leerlingen een korte toelichting te geven waarom je daartoe overgaat.