Stichting Dansondernemers Nederland

Gelekt rapport over grensoverschrijdend gedrag

In de media is informatie gelekt uit het conceptrapport over grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. Wij betreuren het dat deze (voorlopige) resultaten naar buiten zijn gekomen voordat mensen en organisaties die dit aangaat hierop voorbereid waren. Voor slachtoffers kan dit schadelijk zijn.

Het bestuur van Stichting Dansondernemers Nederland leeft mee met de slachtoffers.

Er wordt gewerkt aan een dansalliantie om grensoverschrijdend gedrag in de danssector aan te pakken. Ook Stichting Dansondernemers Nederland werkt hieraan mee om de veiligheid in de sector te borgen en te verhogen.

Wij zullen na 22 mei reageren nadat wij de gelegenheid gehad hebben om het rapport in te zien.