Stichting Dansondernemers Nederland

Jaarlijkse bijdrage 2023

Stichting Dansondernemers Nederland heeft dit jaar weer hard gewerkt voor onze sector. Er zijn al belangrijke stappen gezet om onze sector beter in beeld te krijgen bij de overheid. Door samen te werken in grotere coalities op het gebied van sport en cultuur zijn er grote stappen gezet. Platform Ondernemende Sportaanbieders, waar Dansondernemers Nederland deel van uitmaakt, praat mee op het hoogste niveau als het om sport en bewegen gaat. De Creatieve Coalitie stelt dat de samenwerking met OCW steeds beter aan het worden is.

Stichting Dansondernemers Nederland heeft geen betaalde krachten en op dit moment nog geen subsidies. Om al het werk te kunnen verrichten zijn we afhankelijk van jullie bijdragen. Vind jij het ook belangrijk dat Dansondernemers Nederland opkomt voor jouw belangen? Met een minimale bijdrage van € 30 voor een heel jaar steun je de stichting.