1. Home
  2. /
  3. Maak bezwaar op de...

Maak bezwaar op de TVL

Actie tegen de slechts 18% TVL tegemoetkoming vaste lasten. 

Dit percentage moet met terugwerkende kracht omhoog! Doe mee aan onderstaande actie:

Toelichting:

Het CBS heeft het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van alle branches, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor dansscholen staat dus vast en hangt samen met de SBI-code.

Aangezien dansscholen ondergebracht zijn bij onderwijs valt dit percentage veel te laag uit. De TVL valt voor dansondernemers in het niet in vergelijking met sportscholen. Wij vinden dit onterecht! 

Als branche organisatie willen wij daarom actie ondernemen om deze discrepantie met onder meer sportscholen onder de aandacht te brengen zodat het percentage voor dansscholen gelijk getrokken wordt met het percentage van sportscholen, recreatie en…….(34%). 

Hiervoor zijn wij bezig met het formuleren/ opstellen van de bezwaargronden. 

Actie:

  1. Vraag TVL aan en wacht besluit af
  2. Tegen het besluit maak je bezwaar (mijn.rvo.nl/bezwaar). Stichting Dansondernemers zorgt dat er een voorbeeldbrief komt met bezwaargronden. Met deze voorbeeldbrief kan je aan de hand van je eigen bedrijfsgegevens bezwaar maken
  3. breng ons per e-mail op de hoogte wanneer je dit bezwaar hebt ingediend en/of stuur ons een kopie naar bezwaar@dansondernemers.nl.
  4. Als brancheorganisatie bundelen wij alle bezwaren en gaan hiermee het gesprek aan en indien nodig zullen wij collectief verdere actie ondernemen.

Let op

  • Je hebt 6 weken om bezwaar te maken tegen een ontvangen besluit. 
  • Heb je reeds een besluit ontvangen en loopt je bezwaartermijn bijna af? Dien dan een pro-forma bezwaar in, zie tekst voorbeeld hieronder. Stel ons ook hiervan op de hoogte.

  Voorbeeld bezwaar tekst voor pro forma bezwaar:

Bij deze maak ik bezwaar tegen het besluit met het kenmerk ……..

De gronden van mijn bezwaar zal ik later toelichten en aanleveren.