Protocol

Coronaregels voor afstand houden per 24-11-2021

Hieronder vind je de regels die van belang zijn voor ons als dansondernemers. Alle overige regels kan je teruglezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-afstand-houden.

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. 
 • Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Uitzonderingen

 • Op locaties waar een coronatoegangsbewijs nodig is.
 • Tijdens het sporten als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
 • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Bijvoorbeeld bij dansen. 
 • Bij het verlenen van eerste hulp.
 • Tussen een persoon met een handicap of kinderen tot en met 12 jaar en zijn begeleider, als diegene zich niet op afstand van de begeleider buiten een woning kan bewegen.

Het protocol zal niet direct aangepast worden, omdat de verwachting is dat er nog meer regels komen.

Basisprotocol vanaf 13 november 2021

Tijdens de persconferentie van vrijdag 12 november 2021 zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd. Wij hebben ons samen met onze partners in de cultuur en sport hard gemaakt voor het openhouden van dansscholen. De danssector blijft redelijk buiten schot. Het beoefenen van dans blijft mogelijk zonder verdere beperkingen ten opzichte van het protocol van 6 november. Er zijn wel enkele maatregelen die gevolgen hebben voor dansscholen met of in horeca en in buurt- en wijkcentra.

Horeca

 • De bar in een dansschool valt onder de regelgeving voor de horeca.
 • De horecavoorziening kan open tussen 06.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Bezoekers verblijven daar geplaceerd. Voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18 jaar een corona toegangsbewijs nodig. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk. 

Buurt- en wijkcentra

 • Zaalverhuur door een buurt- of wijkcentrum wordt gezien als niet-essentiële dienstverlening, waarvoor een sluitingstijd van 18.00 uur geldt.

Deze extra maatregelen gelden tot en met 3 december. Voor alle overige zaken blijft het protocol van 6 november geldig.

Wij hebben vragen gesteld aan het ministerie van VWS en OCW over o.a. danslessen in buurt- en wijkcentra. Zodra er antwoorden zijn zullen wij die zo snel mogelijk communiceren. Als jij nog een vraag hebt kan je die sturen naar info@dansondernemers.nl. We zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/12/coronavirus-overzicht-sport
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/12/coronavirus-overzicht-kunst-en-cultuur

Basisprotocol vanaf 6 november

Protocol DecemberPer 6 november heeft het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Bij sport en cultuur op binnenlocaties is er voor publiek en dansers vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Voor de buitenlocaties geldt dat alleen voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras. Voor horeca in een cultuur gelegenheden is het vooralsnog vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders zij moeten bij binnenlocaties wel een CTB tonen.

Deze maatregelen gaan in per 6 november, maar de overheid heeft er begrip voor dat de praktische invoering tijd kost.

Lees alle nieuwe maatregelen per 6 november op de website van de Rijksoverheid.

download het protocol: Basisprotocol-danssector-6-november-2021-v1.1

 

 

 

 

Uitspraak Aanpassing Huurovereenkomst als ruimte niet gebruikt mag worden (Rechtspraak.nl)

Voor vragen over het protocol kan je contact zoeken via mail met info@dansondernemers.nl.

Lees ook: Protocollen:zo zit het (bron: kvk)