1. Home
  2. /
  3. Nieuwsberichten
  4. /
  5. 2020
  6. /
  7. mei
  8. /
  9. 30
  10. /
  11. Nieuws over de danssector

Nieuws over de danssector

Zoals gisteren aangekondigd, komen we vandaag met belangrijk nieuws. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met onder andere de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In die gesprekken is bevestigd dat de danssector beleidsmatig onder cultuur valt, maar dat de maatregelen zoals die gelden voor de binnensport van toepassing zijn op de danssector. Dit heeft er vooral mee te maken dat bij dansen, net als bij binnensporten, sprake is van bewegen binnen. Wat dit betekent voor de danssector lees je in dit artikel.

Wanneer mogen sport- en dansscholen open?

Tijdens de laatste persconferentie maakte de Minister-President bekend dat onder meer de sportscholen waarschijnlijk op 1 juli weer open mogen. Voor dansscholen was op dat moment nog onduidelijk of deze eerdere mogelijkheid tot openstelling ook voor de danssector zou gelden. Inmiddels hebben zowel het Ministerie van VWS en het Ministerie van OCW bevestigt dat dit ook geldt voor de danssector.

Een voorzichtig positief geluid, maar dit betekent niet dat de opening voor de sport- en danssector per 1 juli definitief is. Het kabinet beslist eind juni of de sport- en danssector hun beweegactiviteiten per 1 juli binnen mogen hervatten. Daarbij geldt dus nog steeds dat dit alleen kan als de situatie het toelaat.

Het protocol

De beide ministeries hebben ons geadviseerd om het eerder ingediende protocol aan te passen aan de maatregelen voor de binnensport. Dit is positief voor ons, omdat het qua vierkante meters en ventilatie minder strikt is als in de eerste versie. Daarna zal het OMT beslissen of dit protocol geaccordeerd wordt om vervolgens de sector weer te openen. Mocht het kabinet besluiten dat dansen in de studio zal worden toegestaan, dan kunnen wij op basis van ons protocol op 1 juli onze leerlingen op een goede en veilige manier weer in de studio ontvangen.

Op 29 mei heeft MKB-Nederland samen met VNO-NCW en de rijksoverheid een website gelanceerd: www.mijncoronaprotocol.nl . Via deze website kunnen ondernemers en werknemers de voor hem of haar relevante protocollen vinden. De site beoogt een helder overzicht te geven van de nieuwe situaties in de anderhalve meter economie en is ingericht als centraal verzamelpunt. De bezoeker krijgt een leeswijzer bij de protocollen, maar voor de inhoud wordt er doorverwezen naar het definitieve protocol op de website van sector. De danssector kan natuurlijk ook bij www.dansondernemers.nl terecht.

Afgelopen periode hebben wij gesprekken gevoerd met FNV, MKB-Nederland en het Landelijk Kenniscentrum voor Amateurkunst (LKCA). De gesprekken met FNV, als vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, die door de overheid als een essentiële voorwaarde worden gezien voor het vaststellen van een protocol, zijn ook voortvarend gelopen. FNV was zeer te spreken over de inhoud van het concept protocol en heeft ons inmiddels van feedback voorzien. Het gesprek over de feedback van de FNV en de daaruit voortkomende aanpassingen, heeft ertoe geleid dat de FNV haar steun heeft uitgesproken voor de inhoud van het protocol. Ook MKB-Nederland heeft ons van advies voorzien omtrent het protocol. Om de schade van de danssector in kaart te kunnen brengen, zal het LKCA een onderzoek starten. Hierover binnenkort meer.

Hoe nu verder?

Naar aanleiding van de ontvangen feedback en het advies van het ministerie, wordt er de komende dagen hard gewerkt om het protocol van de nodige aanpassingen te voorzien. Begin volgende week spreken we met de voorzitter van de interdepartementale werkgroep en het Ministerie van OCW om het aangescherpte protocol in behandeling te laten nemen.

Heb jij het convenant geaccordeerd? Dan ontvang je de herziene versie van het protocol na de overhandiging aan de interdepartementale werkgroep van ons, zodat je je vast kunt voorbereiden in aanloop naar de opening van de danssector.

Tot slot

We zijn trots dat het harde werk zijn vruchten begint af te werpen. Zonder jullie steun hadden we dit niet kunnen doen, bedankt daarvoor! We hopen dan ook samen met de betrokken organisaties dat de deuren van alle dansstudio’s per 1 juli weer open mogen. Bedankt voor al jullie support!