Stichting Dansondernemers Nederland

Onderzoek naar de gevolgen van de corona maatregelen

In nauwe samenwerking met de sportbranche (o.a. POS, NOC*NSF) en de Stichting Dansondernemers Nederland brengt het Mulier Instituut in opdracht van het Ministerie van VWS de gevolgen van de coronacrisis voor de sport in beeld. Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen zijn alle sportorganisaties en zeker ook de sportondernemers van de Stichting Dansondernemers Nederland van belang. Het gaat in dit onderzoek naast de financiële gevolgen ook om de gevolgen van de coronamaatregelen op het klantenbestand, het personeelsbestand van de ondernemingen en de verwachtingen voor de toekomst.

We willen je vragen de vragenlijst uiterlijk 14 april in te vullen. Met de knoppen ‘terug’ en ‘volgende’ kan je door de vragenlijst gaan. Jouw antwoorden worden tussentijds niet opgeslagen dus je kan de vragenlijst niet tussendoor afsluiten en op een later tijdstip het invullen te hervatten. Alle informatie uit deze vragenlijst wordt verwerkt in algemene statistische overzichten. Gegevens van individuele bedrijven zijn niet te traceren en worden niet gedeeld met andere partijen. De resultaten van het onderzoek worden, geaggregeerd op brancheniveau, na afronding met je gedeeld via de brancheorganisatie.

Ben je tijdens het invullen van de vragenlijst problemen tegengekomen of heb je suggesties voor verbetering, dan horen wij dat graag! Aan het einde van de vragenlijst is ruimte voor deze opmerkingen.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor jouw medewerking.

Dit onderzoek is voor de hele danssector, daarbij vallen wij onder kunst, cultuur en sport. Dus laat je alsjeblieft niet afleiden door het woord sport in dit onderzoek.

 

Maak bezwaar op TVL

Los van deze enquete is het belangrijk dat je ook nog zelf bezwaar maakt op de TVL. Klik hier voor meer informatie.