Stichting Dansondernemers Nederland

Onderzoek ongewenst gedrag danssector

In de zomer van 2021 kwam het verhaal van Kim Koumans over grensoverschrijdend gedrag in de danssector in het Noordhollands Dagblad. Na het verhaal van Kim Koumans melden meer dansers uit de danswereld zich met een verhaal over seksueel misbruik, verbaal en psychisch geweld, financiële uitbuiting, manipulatie en chantage. 

In oktober is er in de tweede kamer besloten dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de misstanden in de danswereld, vergelijkbaar met het onderzoek dat eerder is uitgevoerd in de turnwereld.

Inmiddels heeft het ministerie van VWS en OCW besloten om het onderzoek uit te laten voeren door het onderzoeksbureau Verinorm van Marjan Olfers en Anton van Wijk. Zij hebben ook het onderzoek in de turnwereld gedaan. De startbijeenkomst van het onderzoek ongewenst gedrag danssector heeft op 13 januari plaatsgevonden. Dansondernemers Nederland verleent alle medewerking en was dan ook aanwezig bij deze startbijeenkomst en zal plaatsnemen in een klankbordgroep.

Dansondernemers Nederland is een jong opgerichte stichting en hoopt met nieuwe energie en neutraliteit een constructieve bijdrage te leveren om deze problematiek adequaat aan te pakken. De danssector moet veilig zijn voor iedereen. Wij zullen de komende tijd hard werken aan professionalisering van onze sector, en daar is dit een zeer belangrijk onderdeel in. Inmiddels is er een werkgroep opgericht en hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met organisaties die ons kunnen helpen.

Wij vragen alle organisaties, professionals en dansers in de danssector om mee te werken aan het onderzoek. 

Oproep

Een van de belangrijke eerste stappen in het verbeteren van onze sector is het opleiden van vertrouwenspersonen. Wij willen hier zo snel mogelijk mee starten. Heb jij interesse en wil je meer informatie, stuur dan een mail naar info@dansondernemers.nl.

Meldpunt

Heb je zelf iets meegemaakt of ken je mensen die iets mee hebben gemaakt in de danssector dat niet door de beugel kan, en wil je jouw verhaal kwijt? Informeer dan via vertrouwenspersoon@dansondernemers.nl welke instantie je dit het beste kunt melden. Wij hechten waarde aan een onafhankelijk onderzoek en zullen daarom niet zelf de verhalen aanhoren, maar alle meldingen direct doorverwijzen.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210702_21912385
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210702_22270777
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211009_25512536
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211201_85205047
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211201_18369231