Partnerorganisaties

Samenwerkingsverband van brancheorganisatie in de ondernemende sport

Samenwerkingsverband van Wij zijn 44 belangenorganisaties uit de culturele en creatieve sector.

Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst

onafhankelijk belangenbehartiger voor zelfstandigen in Nederland

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Dansleraren

Organiseert en ontwikkelt danssport in de breedte in Nederland en binnen sportkoepel NOC*NSF.

Vereniging Biodanza Docenten Nederland

Platform Vrijwillige Inzet Opleider Vetrouwenscontactpersonen.

Nederlandse Danssport Organisatie

Nederlandse Vereniging voor Amateur Danssport

Nederlandse afdeling van International Dance Teacher Association

Sportonderzoek voor beleid en samenleveing

Koepelorganisatie voor alle amateurdans in Brabant

Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde

Koepelorganisatie voor de Internationale dans

Dansorganisaties die interesse om zich aan te melden als partnerorganisatie kunnen zich melden via bestuur@dansondernemers.nl.

Dansondernemers Nederland