RI&E

In 2022 is er aan vele dansondernemers een brief van de overheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gestuurd over de RI&E. Het hebben van een getoetste RIE is al meer dan 25 jaar verplicht, alleen zal er hierop de komende tijd strenger worden gehandhaafd.

RI&E staat voor risico -inventarisatie en evaluatie. Het omvat het vastleggen van de risico’s die zich binnen jouw organisatie optreden en wat hier de maatregelingen voor zijn. Aanvullend, dienen deze risico’s gerangschikt te worden op prioriteit. Een goede RI&E is actueel en wordt regelmatig up to date gehouden.

Het in kaart brengen van risico’s is relevant om te voldoen aan de eisen die de overheid aan ondernemers stelt. Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat de ondernemer zich bewust is van de risico’s die op kunnen treden op de werk/dansvloer. Dit kan je zelf doen of uitbesteden aan partijen die hierin gespecialiseerd zijn. Met behulp van de volgende website kan je een goede start maken om een RI&E op te stellen: app.rie.nl

Dansondernemers Nederland