1. Home
  2. /
  3. Nieuwsberichten
  4. /
  5. 2020
  6. /
  7. september
  8. /
  9. 12
  10. /
  11. Samen sterk, ook na...
choreo van Karen Schoonheim

Samen sterk, ook na de zomer

Het seizoen is weer begonnen! Goed om te zien dat de meeste dansdocenten weer lekker gestart zijn met lesgeven. Helaas zijn er ook dansscholen die door de crisis hun deuren hebben moeten sluiten, of eerder met pensioen zijn gaan. We wensen de gedupeerde dansondernemers heel veel sterkte toe en de collega’s die weer aan de slag zijn heel veel plezier. De crisis is echter nog niet voorbij. In dit nieuwsbericht vertellen we je over de nieuwe vorm van samenwerking die deze zomer is ontstaan.

Structurele samenwerking

Nu er eindelijk een prettige samenwerking in de danswereld is ontstaan, zijn eind mei in de kerngroep en met de organisaties die een afgevaardigde in de kerngroep hadden (NADB, NVD, RAD en Dansbelang) gesprekken gevoerd om ook na het aflopen van het convenant op 1 september 2020 te blijven samenwerken. Als nieuwe samenwerkingsvorm per 1 september werd gekozen voor een Stichting. Binnen de Stichting kunnen organisaties, dansdocenten, en dansschooleigenaren (blijven) samenwerken. Onze intentie is om op lange termijn meer te kunnen betekenen voor de groei en ontwikkeling van de Nederlandse Danssector.

De afgelopen maanden hebben we door samen te werken veel kunnen bereiken. Maar omdat Dansondernemers echter geen organisatie met rechtspersoonlijkheid was, bleven er toch deuren gesloten. Dat er veel stichtingen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid bij ons aangesloten waren, mocht daarin niet baten. Daarom zien wij dit als de juiste volgende stap en is de stichting opgericht. Stap je met ons mee?

Je kunt je inschrijven als deelnemer van Stichting Dansondernemers Nederland en zo ook jouw steentje bijdragen aan de nieuwe plannen. 

Hoe gaan we samenwerken en wat willen we bereiken?

We willen intensiever samenwerken met de partner organisaties en met jou, onze achterban. Het LKCA zal ons hierin als kennisinstituut intensief begeleiden. Om de samenwerking te intensiveren, zullen er binnen de stichting een Raad Van Advies, commissies en een deelnemers vergadering geïnstalleerd worden.

 – Raad Van Advies (RvA): bestaat uit afgevaardigden van georganiseerde partijen (wedstrijdbonden, vakverenigingen en branche organisaties). De RvA kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien

– Commissies: Commissies zijn divers. Voor allerlei dansprojecten kunnen commissies opgericht worden, bijvoorbeeld om dans in de vrije tijd, in de kinderopvang, het onderwijs, de zorg of het bedrijfsleven te onderzoeken of te promoten, of commissies die zich richten op een deelsector binnen de dans (dansstijl). Inspiratie voor een werkgroep? Mail ons!

– Vergadering van Deelnemers: Deelnemers zijn de donateurs van de Stichting. Een stichting kent dus geen leden, maar wel deelnemers/donateurs. Voor slechts 5 euro ben je tot en met 31 december 2020 al deelnemer. Deelnemers worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting (zoals nu omtrent corona) via nieuwsbrieven en deelnemers vergadering(en). Ook kunnen deelnemers actief een bijdrage leveren door lid te worden van een commissie en kunnen zij ideeën en projecten voordragen.

 Samen met georganiseerde partijen en deelnemers zullen de RvA, de commissie en samenwerking verder vorm gegeven gaan worden. De afspraken zullen vastgelegd worden in reglementen die we gezamenlijk op gaan stellen. Wil je bij dit proces betrokken zijn, meld je dan aan als deelnemer.

Je bent al deelnemer voor 5 euro.

Actiepunten

foto: choreo van Karen Schoonheim