1. Home
  2. /
  3. Opleiding tot vertrouwenscontactpersoon

Opleiding tot vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van Dansondernemers Nederland vindt het belangrijk dat iedereen in onze sector met plezier en veilig kan dansen. Daarom doen we er alles aan om een open en transparante cultuur te creëren waar we gewenst gedrag stimuleren en grensoverschrijdend gedrag moeten voorkomen.

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en helaas ook in de sport en cultuur. Als je ermee te maken krijgt, moet je ergens terecht kunnen om hulp en advies te krijgen of voor een luisterend oor. Dansondernemers Nederland staat voor een veilig klimaat en wil daarom Vertrouwenscontactpersonen (VCP) opleiden.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon dan feitelijk?

De VCP is een eerste aanspreekpunt. Bij de VCP kan een melder zijn verhaal doen en deze zal mogelijkheden bespreken voor passende doorverwijzing en de te nemen acties. De VCP kan altijd hulp voor advies inroepen bij instanties als Centrum Veilige Sport (CVS) en Stichting Mores. Deze instanties kunnen hulp bieden voor diegene die een melding heeft gedaan, maar ook kan het iemand van deze instanties zijn die directe steun geeft aan het bestuur, organisaties en de beschuldigde.

De VCP is geen Vertrouwenspersoon en heeft een procedureel adviserende rol. Een vertrouwenspersoon heeft een inhoudelijk adviserende rol. De vertrouwenspersoon kan een externe medewerker van CVS of Mores zijn.

Ten slotte kan de VCP-er advies en informatie geven aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie.

Opleidingsdagen

Namens het bestuur van Dansondernemers Nederland danken wij jou voor de interesse en de tijd die je wilt steken in de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon (VCP). Inmiddels zijn de eerste mensen opgeleid. Binnenkort gaan we nog meer opleidingsdagen organiseren. Mocht je interesse hebben meld je dan aan.