Stichting Dansondernemers Nederland

Opleiding vertrouwenscontactpersoon

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon dan feitelijk?

De VCP is een eerste aanspreekpunt. Bij de VCP kan een melder zijn verhaal doen en deze zal mogelijkheden bespreken voor passende doorverwijzing en de te nemen acties. De VCP kan altijd hulp voor advies inroepen bij instanties als Centrum Veilige Sport (CVS) en Stichting Mores. Deze instanties kunnen hulp bieden voor diegene die een melding heeft gedaan, maar ook kan het iemand van deze instanties zijn die directe steun geeft aan het bestuur, organisaties en de beschuldigde.

De VCP is geen Vertrouwenspersoon en heeft een procedureel adviserende rol. Een vertrouwenspersoon heeft een inhoudelijk adviserende rol. De vertrouwenspersoon kan een externe medewerker van CVS of Mores zijn.

Ten slotte kan de VCP-er advies en informatie geven aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie.

Opleidingsdagen

Namens het bestuur van Dansondernemers Nederland danken wij jou voor de interesse en de tijd die je wilt steken in de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon (VCP). Inmiddels zijn de eerste mensen opgeleid. Binnenkort gaan we nog meer opleidingsdagen organiseren. Mocht je interesse hebben meld je dan aan.


De gratis opleiding tot vertrouwenscontactpersoon bestaat uit twee dagdelen. Het eerste deel wordt digitaal of fysiek gegeven en voor het tweede deel is er een fysieke bijeenkomst.