1. Home
  2. /
  3. Nieuwsberichten
  4. /
  5. 2021
  6. /
  7. september
  8. /
  9. 20
  10. /
  11. Wel of niet testen

Wel of niet testen

Hieronder vind je informatie over regelgeving vanaf 25 september. Dit is de informatie die op dit moment bij ons bekend is.

Dansschool zonder horecavoorziening
Een CTB (Corona Toegangs Bewijs) is voor dansscholen zonder horecavoorziening niet noodzakelijk.

In een dansschool met horecavoorziening
Voor eet- en drinkgelegenheden in dansscholen geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken genuttigd worden buiten de afgescheiden horecafunctie.

Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet CTB) wordt voldaan.  

Voor eet- en drinkgelegenheden in dansscholen geldt dat een CTB noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horecafunctie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aparte ruimte met zitjes en een bar.

In een horecabedrijf
Indien je zaal huurt in een horecabedrijf geldt dat indien die locatie CTB voorschrijft terwijl activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de dans beoefening echt in de horeca plaatsvindt, er CTB gevraagd moet worden. Indien sprake is van dans beoefening in een locatie met gemengd gebruik, kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horecafunctie.

Danswedstrijden
Voor danswedstrijden geldt dat als er sprake is van aankleding met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze wedstrijden het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een CTB verplicht. Als een wedstrijd alleen bestaat uit sportbeoefening, zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting.