Persconferentie 13 oktober

Persconferentie

15 oktober 2020

Vandaag zijn de noodverordeningen en bijbehorende toelichtingen gepubliceerd. Uit veel noodverordeningen blijkt dat dans toch onder sport geschoven wordt, waardoor er andere regelgeving geldt voor dansscholen dan dat op de landelijke overheidssite staat. Bestudeer jouw eigen noodverordening, lees de toelichtingen en zoek contact met jouw veiligheidsregio met daarbij de link naar de overheidssite. Probeer het zelf op lokaal niveau recht te zetten, ondertussen hebben wij de lobby richting de overheid ingezet om het beleid te optimaliseren.

13 Oktober 2020

Tijdens de persconferentie op 13 oktober werden er weer aangescherpte corona maatregelen verkondigd. De maatregelen gelden in elk geval voor de komende 4 weken en worden over 2 weken geëvalueerd. Dans (als kunst, cultuur of sport) is gelukkig nog steeds toegestaan. Wel geldt er een maximum van 30 mensen per zelfstandige binnenruimte. Dansscholen met een kantine en/of horeca gelegenheid dienen deze te sluiten.

Danslessen en oefenavonden

Lessen en oefenavonden kunnen gewoon doorgaan, er geldt geen expliciete eindtijd. Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn, dus kijklessen kunnen niet.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Optreden in het theater

Voor theaters geldt dat er maximaal dertig mensen aanwezig mogen zijn. Dit is exclusief personeel. Er mogen geen uitzonderingen meer gemaakt worden op het maximum van 30 bezoekers.

Horeca in de dansschool

Alle horeca wordt gesloten. Dus ook de kantines en (commerciële) horeca gelegenheden bij dansscholen.

Advies voor het dragen van een mondkapje bij de beoefening dans

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.
Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten, is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Daarom kan bij de beoefening van dans het mondkapje worden afgezet voor de duur van de beoefening. En enkel in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt. Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke binnenruimtes wordt dringend geadviseerd het mondkapje te dragen.

Protocol

Het Basisprotocol Dans wordt indien nodig aangepast aan de nieuwe regelgeving. Dit doen we samen met onze partnerorganisaties en in contact met de desbetreffende ministeries. Je kunt het protocol vinden op www.dansondernemers.nl 

Zoom bijeenkomsten

In deze periode willen wij als stichting graag voor verbinding zorgen in de danssector. We zullen dan ook op regelmatige basis Zoom bijeenkomsten inplannen om nieuws met jullie te delen, te adviseren en om vragen te beantwoorden. We laten via de nieuwsbrief en socials weten wanneer deze bijeenkomsten ingepland worden. 

Opnieuw inschrijven

Dansondernemers Nederland was als crisis initiatief actief tot 1 september. Daarna zijn alle gegevens vernietigd. In overleg met alle partnerorganisaties bleek dat men de prettige samenwerking voort wilde zetten. Daarom is Stichting Dansondernemers Nederland opgericht. 

We vragen je dan ook om je bij de stichting in te schrijven, de oude inschrijving is niet meer geldig. 

 Meer informatie lees je hier: https://www.dansondernemers.nl/wp/index.php/meldjeaan/