Q&A

Mag je tijdens een les van danspartner wisselen?
In principe dans je met één vaste danspartner; het wisselen van danspartner voor het sociale aspect is nog niet toegestaan. Als vaste danspartners worden gezien, dansers die samen een danspaar, duo, kwartet, formatieteam of andere vaste samenstelling ten behoeve van het uitvoeren van een choreografie vormen;

Wat wordt bedoeld met choreografie?
Choreografie of te wel de lesstof die wordt aangeboden, dit kan zowel een vast patroon zijn of een combinatie/figuur die wordt aangeleerd.

Mag kringdansen zoals bij volksdansen bijv. the longway en Rueda de Casino?
Ja dat mag. Als de dansuitvoering niet anders uitgevoerd kan worden is dit toegestaan. Ook wisselen van partner is toegestaan als dit een essentieel onderdeel is van de dans of het hele doel van deze dans (bv Rueda) (niet uit sociale overweging!) Echter van belang dat dit zoveel mogelijk gedaan wordt met een vaste samenstelling van de groep. Daarbij de groep indien mogelijk zo klein mogelijk houden zodat de hoeveelheid verschillende contacten tot een minimum worden beperkt.

Waar vind ik informatie over ventilatie?
https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing

Als je wilt weten of jouw installatie geschikt is neem dan contact op met een installateur.
In basis is aangegeven dat bestaande installaties niet hoeven worden aangepast, alleen over de toepassing van deze middelen (ventilatie ipv recirculatie) worden uitspraken gedaan.

Moet ik presentielijst(en) bijhouden van de lessen?
Ja dat is verplicht, deze bewaar je minimaal 3 weken, mocht er een virus uitbraak ontstaan in je dansschool moet je deze lijsten kunnen overleggen aan de GGD en zijn zeer waardevol voor RIVM. Dit ivm een eventuele besmetting met het zogenaamde contact tracing kan toepassen.

Hoelang moet je de gegevens bewaren vd presentielijsten?
3 weken. In principe niet langer als nodig is (AVG) voor contact tracing.

Lesgeven in horecagelegenheid mag dat? 
Dansles in  een horecagelegenheid is mogelijk, maar dan geldt het horeca protocol. Dat betekent dat er voor iedere danser een zitplaats moet zijn. Zodra er niet gedanst wordt, moet iedereen gaan zitten. Tijdens de uitoefening van dans zijn vervolgens de bepalingen uit het basisprotocol dans van toepassing.

Maakt leeftijd nog uit? Beneden 18, boven 18 jaar, senioren?
Ja, kinderen tot 12 jaar hoeven geen speciale regels meer te volgen. Jeugdigen tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar wel tov volwassenen. Voor senioren zijn er geen speciale regels opgesteld.

Moet je die gezondheidsvragen voor elke les vragen? Of 1 keer; aan het begin/de start?
In principe elke les want per week kan de gezondheidssituatie veranderd zijn. Praktisch zou je de mensen de eerste keren duidelijk kunnen informeren over de gezondheidsvragen volgens het protocol en bij elke volgend bezoek het nogmaals kort aanstippen.

Wie is verantwoordelijk voor een goede ventilatie (ventilatiesysteem)?
In principe de eigenaar van de accommodatie. Wat wel van de gebruiker gevraagd kan worden is dat deze de aanwezige middelen ook toepast (ramen open zetten als dat kan ivm geluidsoverlast en voldoende ventileren voor aanvang en na afloop van een les)

Is dit protocol nu voor vast? hoelang geldt deze?
Dit protocol blijft geldig in zijn huidige vorm totdat de overheid de regels weer heeft bijgesteld in positieve of negatieve zin.

Kan ik mijn lesrooster alvast plannen voor september, terwijl we nog niet weten hoe het dan is ivm coronavirus?
De onzekerheid zal nog een tijdje zo blijven maar als we met zijn allen bewust veilig met de regels omgaan kunnen we een tweede lockdown vermijden. Hoe minder gevallen van COVID-19 erbij komen hoe sneller ook het virus zodanig kan worden teruggedrongen dat we het ook daadwerkelijk onder de knie krijgen. Bij lage aantallen kunnen we mbv contact tracing de bron gemakkelijker identificeren en sneller indammen.

Mocht je nog meer vragen hebben, stuur ze dan naar info@dansondernemers.nl. Vragen worden per e-mail beantwoord of als ze interessant zijn voor iedereen op deze pagina geplaatst.