Doe mee

Stichting Dansondernemers Nederland heeft dit jaar weer hard gewerkt voor onze sector. Er zijn al belangrijke stappen gezet om onze sector beter in beeld te krijgen bij de overheid. Door samen te werken in grotere coalities op het gebied van sport en cultuur zijn er grote stappen gezet. Platform Ondernemende Sportaanbieders, waar Dansondernemers Nederland deel van uitmaakt, praat mee op het hoogste niveau als het om sport en bewegen gaat. De Creatieve Coalitie stelt dat de samenwerking met OCW steeds beter aan het worden is.

Een aantal belangrijke onderwerpen:

  • We hebben de eerste gesprekken gehad over het vereenvoudigen van de BTW tarieven binnen dans.
  • We zitten in een projectgroep over grensoverschrijdend gedrag in de danssector met o.a. VWS, OCW, POS, NOC/NSF en de NADB. De eerste vertrouwenscontactpersonen zijn opgeleid.
  • Businessclub is gestart met bijeenkomsten in het land. Het is belangrijk om met collega’s te discussiëren over onderwerpen die ons allen aangaan.
  • We zijn gesprekken gestart met dansopleidingen. Sluiten de opleidingen aan bij wat dansondernemers nodig hebben. Waar vinden we stagiaires en nieuwe docenten.
  • Via POS kunnen wij een bijdrage leveren aan Sportakkoord 2.0, zie www.sportakkoord.nl
  • Compensatieregeling energielasten is verruimd mede door de inzet van POS en de Creatieve Coalitie.

Jaarlijkse bijdrage 2023

  • Basis bijdrage € 30
  • Basis bijdrage + lidmaatschap ZZP Nederland € 52,50
  • Extra bijdrage businessclub € 30

Businessclub
We vragen een jaarlijkse bijdrage van € 30 per persoon bovenop de jaarlijkse basis bijdrage. We zullen minimaal 6 bijeenkomsten per jaar organiseren op verschillende plekken in het land. Dansondernemers die een jaarlijkse extra bijdrage van € 30 betalen krijgen nog wat extra’s, o.a. whatsapp groep, digitaal overleg, sticker “lid businessclub DO” en korting op trainingen. Bij een bijeenkomst is er ook een lunch.

Meld je nu aan en doe mee!


Dansondernemers Nederland