missie & visie

Missie

Dansondernemers: door ondernemers voor ondernemers. Het is onze missie om het geluid van de  dansondernemers te laten horen. We bundelen de krachten om samen met andere dansorganisaties  de positie van dansondernemers in Nederland te verbeteren. Door samen sterk te staan en  dansondernemers te ondersteunen in hun professie zorgen we dat het krachtige, diverse en rijke  dans landschap de zorg en aandacht krijgt die ze verdient. We streven naar een veilig dansklimaat;  een danssector waar in gelijkwaardigheid samengewerkt wordt aan de dans(ontwikkeling) in  Nederland, zodat de danssector een gezonde rijke sector wordt waar zowel amateurs als  professionals zicht thuis voelen. 

Via lobby en belangenbehartiging laten we het geluid van dansondernemers horen. 

Wij verbinden, ondersteunen en stimuleren de Nederlandse dans. We brengen de danssector samen  waardoor kennisdeling, inspiratie en innovatie tot stand komen.

Visie

Wij zoeken actief de samenwerking op met vakorganisaties en beroepsverenigingen en  belangenbehartigers om met hen vorm en inhoud te geven aan onze missie. We gaan nieuwe  samenwerkingen aan en bestendigen bestaande samenwerkingen. We maken gebruik van elkaars  expertise. We streven naar een groeiende organisatie om samen sterk te staan. Onze sector te laten  floreren en meer werkgelegenheid te genereren. 

Wij bundelen krachten binnen de sector door netwerksessies en kennisdelingsactiviteiten te  ontplooien en samenwerking te faciliteren. We agenderen problemen in de sector, halen hiervoor  input op en gaan in gesprek om de marktpositie van de dansondernemers te verbeteren. We  attenderen dansondernemers op kansen en mogelijkheden en informeren en inspireren hen. Door  ook de samenwerking op te zoeken met andere sectoren en organisaties met maatschappelijke  impact creëren we (maatschappelijke) bewustwording van dans in al haar facetten en mogelijkheden  ten behoeve van dansondernemers. Zo verbinden we dans en cultuur, sport, gezondheid en brengen  we dans in zijn volle pluriformiteit in beeld waar ook een plek is voor diversiteit en inclusie.