Stichting Dansondernemers Nederland

Cijfers & onderzoeken

Dansondernemers Nederland onderzoekt en verzamelt cijfers om onze sector beter in beeld te krijgen. In gesprekken met o.a. de verschillende ministeries is het cruciaal dat wij dit soort kengetallen paraat hebben. We worden hierbij geholpen door het Mulier Instituut. Dit is een sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut in Nederland. Op dit moment lopen er diverse onderzoeken naar de (financiële) schade door COVID-19 en tevens werken wij mee aan het onderzoek van Verinorm, in opdracht van OCW en VWS, naar grensoverschrijdend gedrag in onze sector.